Kontakt

KONTAKT - P.P.U.H. "WOLMAR" s.c.

42-120 Miedźno, 
ul. Ułańska 5
woj. śląskie pow. kłobucki
(25 km od Częstochowy)

Zakład produkcyjny: Mokra Pierwsza nr 72
Telefony:
606 51 29 29
694 73 35 22
692 33 71 92 

Zapytania e-mail: 
wolmar@wolmar.pl